31. 10. 2019

Začátkem září letošního roku požádal starosta sousedních Psár Milan Vácha jesenické radní o projednání možnosti vyhlásit místní referendum o budoucnosti Horních Jirčan. Debata o tom, zda jsou Horní Jirčany více psárské či jesenické se ať už na oficiálních či lidových fórech vede roky.

Původně obě obce, Horní i Dolní Jirčany, patřily k sobě a podle zápisů v Kronice města byly roku 1961 připojeny k Jesenici. Vždy tak bylo problematické tuto část města s Jesenicí důstojně propojit, což se s výstavbou Pražského okruhu ještě zhoršilo. Vácha argumentuje jak historickým, tak současným vývojem, kdy se domnívá, že jsou obce propojené a občané by měli mít možnost rozhodnout, ke komu se cítí patřit více.

Jesenice by tím ovšem ztratila jednak svou nejstarší část, jelikož se ze záznamů z kronik a z historických písemností dozvídáme, že v roce 1060 daroval kníže Spytihněv II klášteru Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle obec Hercaz (tedy Jirčany) a v období mezi lety 1186 – 1239 patřily Kladrubskému klášteru. Od roku 1350 je zde připomínán farní kostel sv. Václava patřící pod duchovní správu probošta v Týně nad Vltavou. Zároveň by došlo k významnému poklesu příjmů města ze sdílených daní (rozpočtové určení daní), které závisí na velikosti katastrálního území, počtu obyvatel a počtu dětí v MŠ a ZŠ, což by velmi zkomplikovalo rozdělování veřejných financí, sestavování rozpočtu a budoucí projekty jako je například zdiměřická škola či chystané sportoviště mezi Jesenicí a Zdiměřicemi.

Radní se tak rozhodli bod na řádné jednání Zastupitelstva ani nezařadit a tím nepodpořit konání místního referenda. Naše zelená radní Jana Vidímová k tomu říká: „Pokud by s tím přišli sami jirčanští, utvořili by si přípravný výbor a sehnali si dostatečný počet podpisů, tak referendum samozřejmě vyhlásíme. Byla by to totiž iniciativa místních, našich jesenických sousedů. Toto je ale iniciativa sousední obce, naši zastupitelé z Horních Jirčan nezaznamenali doposud jakoukoliv snahu ze strany našich občanů vyhlásit referendum o odtržení od Jesenice. V tuto chvíli není zájem na tom, aby Jesenice přišla o kvalitní území pro bydlení, rekreaci i významnou část svých obyvatel.“

Petr Brož

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!