27. 7. 2020

Dne 15. 6. 2020 prezentovala firma Design for landscape občanům projekt Zelená páteř. Cílem projektu je zmeandrovat tok Jesenického potoka a upravit jeho okolí. Díky tomu vzroste schopnost zadržovat vodu v krajině a vzniknou přírodní zákoutí, která poskytnou útočiště rozmanitým druhům  zvířat i rostlin v jinak převážně intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. Během prezentace měli občané možnost vznést své připomínky a položit otázky.

Okolí potoka bude upraveno, části břehu budou vyštěrkovány, vznikne několik posezení, budou nainstalovány lavičky, aby vznikl příjemný prostor pro aktivní odpočinek občanů. Stezka, která povede podél potoka, bude vybudována z nezpevněného kameniva, podobně jako stezka, která nově vede okolo rybníka Pančák.

Jeden z dotazů se týkal lávky, přes kterou budou moci jezdit cyklisté a která má ústit do ulice Jedlová. Tato ulice je totiž soukromý pozemkem, na což upozorňuje cedule u vjezdu do ulice. Budou moci tedy návštěvníci Zelené páteře Jedlovou ulicí procházet a projíždět? Vedení města odpovědělo, že s majiteli bude jednat a pokusí se domluvit, aby ulice byla průchozí.

Další dotaz se týkal čističky v Jesenici. Ve staré části Jesenice je totiž využívána smíšená dešťová a splašková kanalizace, a když prší o něco intenzivněji, čistička nestíhá vodu pojmout a přepouští ji přímo do Jesenického potoka jen hrubě vyčištěnou. Bude se toto nějak řešit? Ano, současně s realizací projektu Zelená páteř bude v areálu čističky vybudována další nádrž, která pomůže s čištěním vody přitékající při intenzivních deštích. Do Jesenického potoka potom bude vytékat lépe přečištěná voda. Koryto potoka samotné by pak mělo být schopné lépe odbourat i zbylé nečistoty.

Jesenický potok pramení u Dolních Jirčan, pokračuje ulicí V Lázních až do rybníka Pančák. Lidé si všímají, že poslední roky je koryto potoka vyschlé. Bude mít Jesenický potok dostatečný průtok, aby mohla Zelená páteř prosperovat? Na tento dotaz odborníci z firmy Design for landscape odpověděli, že nízký průtok potoka nevadí, protože břehy koryta budou osázeny mokřadními rostlinami, které vodu udrží.

Diskutovalo se také o možnosti kácení dřevin. Byl proveden dendrologický průzkum, na jehož základě budou muset být některé dřeviny pokáceny. Většina zeleně ale bude zachována a budou vysazeny nové stromy a další dřeviny.

Projekt Zelená páteř Jesenice bude realizován v letech 2021 a 2022 a výrazně pomůže zadržovat vodu v krajině, což je jedno z důležitých opatření v boji proti vysychání našeho okolí, které Strana Zelených podporuje.

Vlastimil Zíma
člen jesenických Zelených