13. 1. 2020

O revitalizaci parku u rybníku Pančák  v Jesenici se hovoří již několik let, první studie k revitalizaci parku vznikaly již v průběhu roku 2016, kdy byly také představeny široké veřejnosti i na jednání zastupitelstva města. Od té doby zamýšlený projekt několikrát zaplnil stránky Jesenického kurýru. Minulé i současné vedení našeho města do debaty vneslo hned několik návrhů, mezi nimiž byl například biotop, dětská hřiště, fotbalové hřiště, i další herní prvky pro děti. Jak jste si jistě mnozí všimli, na podzim loňského roku začaly první větší práce. Hromada hlíny, která zůstala po opravě přečerpávací stanice odpadních vod z roku 2018, byla konečně využita na zarovnání terénu. Jak to s Pančákem vypadá? A kdy se můžeme na nový park těšit?

V létě roku 2017 byla zhotovena projektová dokumentace pro otevření výběrového řízení na zhotovitele. Projekt ale od začátku pronásledovaly komplikace – nejdříve se řešila majetková vyrovnání s vlastníky některých částí parku a okolí, dále se jednalo také s Povodím Vltavy, které je vlastníkem rybníka, a následně se ve více výběrových řízeních nepodařilo vybrat vhodného zhotovitele parku  Z těchto důvodů posunula tehdejší rada města realizaci parku na rok 2019. Mezitím se po komunálních volbách obměnilo vedení Jesenice, a to nechalo projektovou dokumentaci částečně přepracovat a doplnit, tudíž následovalo další výběrové řízení. „Původní projekt se nám líbil, ale chtěli jsme, aby bylo v parku více vyžití pro děti různých věkových kategorií, ale také větší počet vzrostlých stromů, které nahradí ty na jaře 2018 pokácené,“ shrnuje nový náhled na park u rybníku Pančák zelená radní Jana Vidímová.

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Gartensta Plus, s. r. o. Termín dokončení veškerých prací je stanoven na 30. dubna 2020. Vše bude záviset samozřejmě na počasí, momentálně je například hladina rybníku Pančák příliš vysoká, což má negativní vliv na podloží. Starosta města Pavel Smutný ale požádal Povodí Vltavy, aby hladinu snížilo. Prozatím firma stihla demontovat herní prvky a dětské hřiště, jehož mobiliář byl na návrh místního občana, člena Komise pro životní prostředí, přemístěn na zahradu historické budovy jesenické ZŠ a ZUŠ, kde podobné vybavení doposud chybělo. Využívat ho bude družina školy. Naopak cvičící stojany pro dospělé se nacházejí u vstupu do Průhonického parku u osnického bikeparku. Dále byly provedeny terénní úpravy a zahájeno vybudování veřejného osvětlení. Další práce budou probíhat od konce zimy a celé jarní období.

A na co se můžeme těšit? Rozhodně na více zeleně, nové stromy a keře, a to jak naproti rybníku (na obrázku E.1B), tak blíže u školy (E2), kde v další etapě vyroste menší sad. Půjde zejména o místní i ovocné odrůdy, které tak mohou občanům sloužit k potěšení, ale i jako zdroj potravy pro řadu živočichů. Pro nejmenší děti bude zřízeno hrací hřiště (v části E.1A) s trampolínou, skluzavkami a pískovištěm, větší se budou moci vyřádit na lezecké síti, kolotoči, anebo si zahrát stolní tenis, protože budou v parku k dispozici pevné ping-pongové stoly.

K dispozici bude v první etapě nevšední Smart altán připomínající krmítko pro ptáky, kde najdou v parných dnech přístřeší nejen ti náctiletí, jedna ze stěn totiž potěší i začínající lezce.  Cyklistům park nabídne stojany na kola, takže si u Pančáku můžou při svých výletech naplánovat krátkou pauzu. „Park by měl sloužit k aktivnímu odpočinku, a to jak nejmladším, tak nejstarším. Chtěli bychom, aby v Jesenici vzniklo další místo, kde se mohou lidé různých generací setkávat. Snad se bude občanům nová úprava líbit“, říká Jana Vidímová.

Vlastimil Zíma
člen jesenických Zelených

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!