9. 8. 2018

V současnosti probíhá správní řízení o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných organismů pro stavbu dálnice D3 v úseku „301-303, Praha-Václavice“. Řízení bylo zahájeno 26.7. Krajským úřadem středočeského kraje.

Ve věci rozesílala Alternativa středočeské D3 informační email zastupitelům dotčených obcí, tedy i našeho města s upozorněním, že „dotyčné řízení je jednou z důležitých fází procesu přípravy kontroverzní středočeské dálnice D3“. Termín pro doručení připomínek krajskému úřadu je docela šibeniční, musí být podány nejpozději ve středu 15.8. 2018. Což s ohledem na období dovolených znamená, že náš městský úřad má jen málo času na přípravu případných připomínek.

Věřme tak, že to i v tomto šibeničním termínu náš úřad stihne a své případné připomínky podá. Prozatím web obce o tomto neinformuje a není tudížznámo, jak se k řízení postaví.