22. 3. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo.

Školství

 • Uzavřela smlouvu s Lubošem Janákem na správu dotace pro výstavbu nové základní školy [76].
 • Projednala nájemní smlouvu mezi základní školou a TS Hazard [81].
 • Projednala žádost o navýšení kapacity základní školy [82].
 • Schválila zřízení detašovaného pracoviště mateřské školy v budově bývalé Jednoty [102].
 • Odsouhlasila přerušení provozu MŠ Kamarád v srpnu 2018 [103].
 • Schválila úpravy dvou učeben v základní škole [126].

Životní prostředí

 • Projednala vypovězení smlouvy na sběr a odstranění komunálního odpadu se společností Li & T Euro-Trade [90].
  * Poskytla dar na úhradu nákladů na svoz komunální odpadu [91].
  * Uzavřela smlouvu na opravu přečerpávací stanice u rybníku Pančák s 1. SčV [97].

Doprava a bezpečnost

 • Uzavřela smlouvu na stavbu chodníku u Lidlu se společností PSS Bohemia [74, 127].
 • Vypsala zakázky na chodník mezi Jesenicí a Kocandou, cyklostezku Jesenice–Zdiměřice a zklidnění dopravy v Osnici [87, 96, 110].
 • Uzavřela smlouvu o výpůjčce pozemku se Středočeským krajem pro vybudování přechodu pro chodce u policejní stanice [83].
 • Uzavřela smlouvu s Rosi logistik na provozování Senior taxi [88].
 • Schválila studii úpravy přechodů v ulici Říčanská v Jesenici a Pražská v Osnici [95].
 • Uzavřela smlouvu na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Budějovická se společností Eltodo osvětlení [109].
 • Uzavřela dodatek smlouvy o provozu autobusové linky 334 [114].
 • Schválila projektovou dokumentaci pro křižovatku ulic Hrnčířská a Malebná ve Zdiměřicích [125].
 • Jmenovala nového velitele dobrovolných hasičů [131].

Kultura

 • Poskytla prostředky pro akci mezinárodního dne žen [85].
 • Projednala návrh komise pro školství na dotace spolkům [100, 101].
 • Schválila rozpočet představení Herci jsou unaveni [104].

Pozemky a územní plány

 • Uzavřela smlouvy o zřízení věcných břemen pro přípojky [75, 98, 119].
 • Projednala možnosti příjezdové cesty k budoucímu sportovnímu areálu v Jesenici za Feringem [80].
 • Schválila žádost o umístění základnové stanice v areálu čističky v Jesenici od České telekomunikační infrastruktury [92].
 • Uzavřela dohodu o ukončení nájmu na obecní byt [93].
 • Souhlasí s bezpúlatným převodem pozemku pod kapličkou v Osnici [111].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit účast města v elektronické dražbě nemovitosti [112].
 • Doporučila zastupitelstvu koupit byt v bytovkách na Říčanské ulici od společnosti Amadet [124].
 • Odvolala záměr urovnat spor o pozemek v Říčanské ulici dohodou [130].

Různé

 • Odeslala předžalobní výzvu společnosti Optreal na úhradu 3 mil. Kč [77].
 • Schválila dodatečné odměny členům volebních komisí u letošních prezidentských voleb [78].
 • Projednala zápisy ze stavební komise [79, 99].
 • Schválila zápis z komise pro vyřazování majetku [86, 113].
 • Vypsala veřejnou zakázku na finanční řízení a kontrolu příspěvkových organizací [89].
 • Odsouhlasila plán kontrolních činností na rok 2018 [105].
 • Schválila změny organizační struktury úřadu [106].
 • Odsouhlasila navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance úřadu [107].
 • Uzavřela smlouvu na správu výpočetní techniky s ÚVT [115].
 • Projednala plnění úkolů souvisejících s ochranou osobních údajů [116].
 • Navrhla program zasedání zastupitelstva [117].
 • Uzavřela smlouvu o pronájmu zařízení se společností Dallmayr [118].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit vyhlášku o veřejném pořádku a jednací řády výborů zastupitelstva [121–123].
 • Uzavřela dodatek smlouvy o poskytování dotace na pečovatelskou službu [128].
 • Schválila rozpočtové opatření [129].

*Rada města 6/2018 6. 2. 2018 – usnesení 73–83* *[https://mujesenice.cz/clanky/schvalili-jsme-169234386/]
*Rada města 7/2018 12. 2. 2018 – usnesení 84–93* *[https://mujesenice.cz/clanky/projednali-jsme-na-rm-12-2-2018/]
*Rada města 8/2018 20. 2. 2018 – usnesení 94–107* *[https://mujesenice.cz/clanky/projednali-jsme-na-rm/]
*Rada města 9/2018 26. 2. 2018 – usnesení 108–119* *[https://mujesenice.cz/clanky/projednali-jsme-na-rm-26-2-2018/]
*Rada města 10/2018 6. 3. 2018 – usnesení 120–131* *[https://mujesenice.cz/clanky/schvalili-jsme-170873154/]

Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny. Psáno pro Jesenický kurýr.

Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!