25. 11. 2017

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednává!

Školství

 • Zadala zakázku na vybavení školní družiny v budově bývalé Jednoty [672].
 • Schválila žádost ředitelky základní školy na zvukovou izolaci [673].
 • Uložila ředitelce základní školy třetí výtku za porušování povinností [674].
 • Projednala předpokládaný počet tříd základní školy pro příští školní rok [688].
 • Rozhodla o navýšení platů ředitelek základní a mateřských škol v souladu s nařízením vlády [691–693].
 • Schválila přerušení provozu mateřských škol dne 6. listopadu [699, 700].
 • Odsouhlasila změnu termínu jarních prázdnin základní školy [706].
 • Schvaluje žádost o formální oddělení školní kuchyně v MŠ Jesenice od základní školy [707].
 • Odsouhlasila průzkum provlhlých stěn kuchyně základní školy [708].
 • Projednala audit hospodaření základní školy za rok 2016 od společnosti BDO audit [717].

Životní prostředí

 • Schválila koncept dokumentace pro rozšíření čističky odpadních vod v Jesenici [670].
 • Vybrala variantu revitalizace prostoru bývalého sběrného dvora [675].
 • Zadala vypracování projektové dokumentace na park Pančák společnosti Šmídová landscape architects za cenu 60 000 Kč.
 • Koupila nosič nářadí od společnosti Kis plus za cenu 1,8 mil. Kč [701].
 • Uzavřela smlouvu na projektovou dokumentaci odvodu srážkových vod z ulice Skřivanová ve Zdiměřicích se společností M projekt CZ za cenu 140 000 Kč [712].
 • Uzavřela smlouvu na prodloužení tlakové kanalizace v prostoru základní školy se společností HW projekt za cenu 110 000 Kč [719].

Doprava a bezpečnost

 • Zrušila a znovu vypsala zakázku na rekonstrukci veřejného osvětlení [667].
 • Vypsala veřejnou zakázku na vybudování výstražného systému [668].
 • Rozhodla o sladění oprav chodníků a veřejného osvětlení [669].
 • Schválila projektovou dokumentaci na chodník Kocanda – Osnice [677].
 • Zadala vypracování studie pro parkoviště pro návštěvníky pošty za zastávkou Jesenice [679].
 • Uzavřela smlouvu na stavbu vjezdové brány do Horních Jirčan se společností Eltodo za cenu 980 000 Kč [685].
 • Uzavřela dodatek smlouvy na projekt ulice Polní a Sportovní v Osnici se společností HW projekt [686].
 • Projednala stížnost občanů na změny dopravy v ulici Na Ochoze v Jesenici [689].
 • Uzavřela dodatky na opravy ulic Horní na Kocandě a Brusinková v Horních Jirčanech se společností Hes stavební [704, 705].
 • Uzavřela dodatek smlouvy na kamerový systém se společností AŽD Praha [730].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o spolupráci s Vestcem na vybudování cyklostezky podél ulice Na Průhoně [732].

Kultura

 • Uzavřela smlouvu na stavbu workoutového hřiště v ulici Ořechová na Mladíkově [690].
 • Schválila pořádání taneční soutěže Jesenický pohár. Město na akci poskytne dar ve výši 15 000 Kč a společenský sál [696].
 • Poskytla 30 000 Kč na předvánoční setkání seniorů [709].
 • Doporučila zastupitelstvu poskytnout spolku MC pohádka sídlo na adrese úřadu [716].
 • Schválila cenu pohledů v informačním centru [723].
 • Projednala zápisy do kroniky města Jesenice [724].
 • Schválila cestu starostky Radky Vladykové do německého Eichwalde pro navázání partnerství mezi městy [731].

Pozemky a územní plány

 • Vyvěsila záměr o pronájmu části areálu čističky odpadních vod Jesenice [682].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit převod části pozemku na Mladíkově [683].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit odkup pozemku u Osnického potoka [684].
 • Uzavřela smlouvy o zřízení věcných břemen pro přípojky [687, 718].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit odkud pozemku v ulici Orlí a Sokolí ve Zdiměřicích od společnosti Optreal [694].
 • Uzavřela dohodu o ukončení nájmu městského bytu [715].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit převod pozemků a infrastruktury v lokalitě V Roháči a Na Okruhu od společnosti Bemett [720].

Různé

 • Schválila vyřazení opotřebovaného majetku [666].
 • Odsouhlasila pojistku pro pořízený vůz pro rozvod obědů [671].
 • Postoupila vymáhání pohledávek k exekuci [676].
 • Ukončila smlouvy na zabezpečení a servis vzduchotechniky se společností B.J., sdružení Jirsa-Netušil a vypsala zakázky na nového dodavatele [680, 725].
 • Schválila označení budovy úřadu od společnosti Intersign [697].
 •  Rozhodla o pořízení služby Mobilní rozhlas na dva roky [698].
 • Odsouhlasila rozpočtové opatření [703].
 • Projednala zápis ze stavební komise [710].
 • Uzavřela smlouvu na dovoz obědů s pečovatelskou službou Kvalitní podzim života [711].
 • Vypsala veřejné zakázky na audit bezpečnosti práce a požární ochrany, nastavení ochrany osobních údajů a dodavatele elektrické energie a zemního plynu [713, 726–728].
 • Vydala nový organizační řád a jmenovala dočasného vedoucího nového Odboru hospodářské správy a údržby města [714].
 • Navrhla program zasedání zastupitelstva dne 9. listopadu [721].
 • Zrušila zakázku a ukončila projekt strategie sociálního rozvoje [729].

Rada města 44/2017 17. 10. 2017 – usnesení 665–680
Rada města 45/2017 24. 10. 2017 – usnesení 681–701
Rada města 46/2017 31. 10. 2017 – usnesení 702–721
Rada města 47/2017  7. 11. 2017 – usnesení 722–733

Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny. Psáno pro Jesenický kurýr.

Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst!