9. 2. 2017

Na rohu ulic Budějovické a Vestecké utěšeně roste od září 2016 nová budova obvodního oddělení Policie České republiky. Hotová by měla být nejpozději v březnu letošního roku. Dle sdělení středočeského policejního mluvčího Jakuba Vinčálka bude moderní objekt mít dvě podlaží, recepci, zázemí přizpůsobené pro potřeby policie a lepší prostředí pro návštěvníky včetně dětí. Chybět nebude ani bezbariérový přístup. V nové budově by měla působit necelá třicítka policistů zajišťující bezpečnost v obci Jesenice, Vestci a Zlatníkách-Hodkovicích.

Připomeňme si, co  záměru výstavby nové služebny předcházelo.

Obvodní oddělení Policie ČR v Jesenici vzniklo k 1. únoru 2010 rozdělením služebního obvodu Jílové u Prahy. Tento obvod totiž spravoval oblast o rozloze přibližně 120 km2, ve kterých se nacházelo celkem 40 obcí s 15 obecními či městskými úřady. Trvale bylo tehdy nahlášeno 19 000 obyvatel. Skutečný počet osob se ale odhadoval na 40 000. V letní sezóně se počet obyvatel dokonce zvyšoval, protože v oblasti je totiž více než 13 000 rekreačních objektů. Policie ČR tak musela operovat na velké ploše, což její práci komplikovalo.

Zásadním krokem ke stabilizaci bezpečnosti bylo zřízení nového obvodního oddělení PČR v obci Jesenice, k čemuž došlo po jednáních Policie ČR se samosprávou obce Jesenice v čele s tehdejším starostou Ing. Zdeňkem Pánkem. Obě strany se dohodly na zřízení nového obvodního oddělení, jehož provoz byl zahájen 1. února 2010. Ke slavnostnímu otevření došlo 23. února 2010 za přítomnosti médií a zástupců Policie ČR, Jesenice, ale i zástupců kraje. Sídlo Obvodního oddělení Policie ČR Jesenice bylo umístěno do budovy tehdejšího obecního úřadu Jesenice u Prahy, a to do prostor, kde do  7. prosince 2009 sídlila Skupina dopravních nehod Praha venkov JIH (ta se ke dni 8. prosince 2009 přestěhovala do budovy Územního odboru v Mnichovicích).

Stavba nové služebny je v plném proudu (únor 2017)

Vytvořením nového policejního útvaru, jehož působnost je území obcí Jesenice (Horní Jirčany, Kocanda, Osnice, Zdiměřice), Vestec a Zlatníky-Hodkovice, došlo k přiblížení Policie ČR k občanům, zvýšení aktuální poznatkové základny, zlepšení místní i osobní znalosti policistů, zintenzivnění práce policie a místních samospráv. Rovněž v prostorách obvodního oddělení bylo v roce 2012 zřízeno i detašované pracoviště služby kriminální policie a vyšetřování, aby Policie ČR, dle vyjádření tiskového mluvčího PČR pro oblast Praha venkov-jih, mohla lépe čelit vzrůstajícím bezpečnostním rizikům v dané lokalitě.

Prostory v budově obecního úřadu si Policie ČR pronajímala od obce za symbolickou 1,-Kč ročně, ale veškeré náklady na provoz hradilo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. To se později rozhodlo přistoupit k vybudování nové policejní služebny odpovídající nárokům tohoto tisíciletí a to n apozemku parc. č. 736/27 v ulici Budějovická, jehož část, kde stojí MŠ Kamarád, byla později městu postoupena k užívání. Od zřízení nové policejní služebny na tomto pozemku si minulé vedení obce za starosty Ing. Pavla Smutného (STAN) slibovalo především výrazné zvýšení bezpečnosti a snížení kriminality.

Realizace výstavby

V červnu 2016 bylo Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku podlimitní na novostavbu služebny III. typu, z něhož vyšla vítězně firma PRADAST, spol. s r. o. s nabídkovou cenou 10 860 680,-Kč bez DPH. Podle veřejně dostupných zdrojů jde o novostavbu III. typu z obytných kontejnerů trvalého charakteru. Budova je patrová, s plochou střechou a je situována hlavním vchodem do ulice Vestecké. Stojí na pozemku parc. č. 736/27 o výměře 1992 m2, který je vlastnictvím policie České republiky. Stavba by měla být dokončena v březnu letošního roku.

Tím ale stavební činnost v této části Jesenice nekončí. Současné vedení města totiž na letošní seznam investičních akcí zařadilo a schválilo studii na vybudování přechodu pro chodce na ulici Budějovické u MŠ Kamarád, který umožní snadné a bezpečné přecházení v blízkosti nové policejní služebny.

Jana Vidimová a Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂