Kategorie: Osnice

Zajímavosti ze zastupitelstva 7/2017

21. 12. 2017  |  Na úterý 19. prosince bylo vedením obce svoláno poslední řádné zastupitelstva města Jesenice v letošním roce, na kterém jsme nemohli chybět. Tentokrát obsáhlý program s 27 body sliboval dlouhé jednání a řadu vzrušených diskusí. Na programu totiž byla řada bodů výrazně se dotýkající fungování naší obce. Ať už se jednalo o více»

Veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Jesenice

19. 12. 2017  |  V pondělí 18. 12. proběhlo v obřadní  síni Městského úřadu Jesenice od 18 hod. veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Jesenice, zpracovaného Ing. Arch. Petrem Foglarem. Jednalo se o návrh, který byl oproti svému zadání schválenému zastupitelstvem z 19.9.2013,posouzen a upraven po společných jednáních v dalších letech. Hlavním cílem projednání bylo seznámit všechny dotčené strany více»

Zápisky ze zasedání rady města Jesenice 48-51

17. 12. 2017  |  Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednává! Školství Schválila projektovou dokumentaci a využití dotace na výstavbu pasivní budovy nové základní školy ve Zdiměřicích [748, 749] (projekt více»

Zápisky ze zasedání rady města Jesenice 44-47

25. 11. 2017  |  Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednává! Školství Zadala zakázku na vybavení školní družiny v budově bývalé Jednoty [672]. Schválila žádost ředitelky základní školy na více»

Zajímavosti ze zastupitelstva 4/2017

25. 9. 2017  |  13. září 2017 proběhlo čtvrté řádné zasedání zastupitelstva města Jesenice, které mělo tentokrát na programu jednání schvalování dokumentu vyjadřující stanovisko města Jesenice k technické studii o záměru výstavby Vestecké spojky, podnětu k přezkumu prodloužení stanoviska EIA k záměru výstavby dálnice D3, žádost o podporu na elektronizaci správy obce, vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku obce, více»

Zajímavosti ze zastupitelstva 3/2017

22. 6. 2017  |  15. června 2017 proběhlo třetí řádné zasedání zastupitelstva města Jesenice, které mělo tentokrát na programu schválení závěrečné účetní uzávěrky města za rok 2016, schválení zřizovací listiny ZŠ Jesenice – Zdiměřice, umístění sídla Smíšeného pěveckého spolku Jesenka, z.s, schválení dotace místnímu floorbalovému týmu, schválení záměru na vznik kruhové křižovatky na okraji Dobřejovic, dvojici více»

Projekt zklidnění dopravy ve Zdiměřicích a Osnici, aneb postřehy z jednání

25. 5. 2017  |  11. května 2017 proběhlo setkání občanů s vedením Jesenice při příležitosti přípravy projektu na zklidnění dopravy v obytných zónách  ve Zdiměřicích a Osnici. Na schůzku dorazilo okolo deseti místních rezidentů, převážně Zdiměřic. Za obec tam byl místostarosta Radek Zápotocký (ODS), dva projektanti a částečně i paní starostka (ANO). Úvodem jsme se dozvěděli, že prezentovaná více»

Zajímavosti ze zastupitelstva 2/2017

28. 3. 2017  |  23. března 2017 proběhlo druhé zasedání zastupitelstva města Jesenice, které mělo na programu tentokrát rozdělování dotací místním spolkům, návrh čerpání Fondu rozvoje obce Jesenice za rok 2016, přijetí dvou obecně závazných vyhlášek (zavedení školských obvodů a o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení ke kanalizaci), a pár více»

Zápisky ze zasedání rady města Jesenice ze 7. března 2017

15. 3. 2017  |  Na zasedání rady města Jesenice ze dne 7. 3. 2017 bylo probíráno následující: rada schválila záměr na přípravu vyhledávací studie a projektové dokumentace, v jejímž rámci by mělo dojít k propojení Jesenice a obce Zlatníky komunikací určenou pro pěší a cyklisty. Pokud se podaří záměr zrealizovat, mělo by dojít ke více»

Zápisky ze zasedání rady města Jesenice z 1. března 2017

8. 3. 2017  |  Na zasedání rady města Jesenice ze dne 1. 3. 2017 bylo probíráno následující:  rada obce vzala na vědomí stížnost na provoz místního klubu Relax, před kterým v poslední době došlo k řadě incidentů. Ve věci proběhlo jednání mezi městem, majitelem budovy, zástupci Policie Česká republiky a stavebního úřadu. Výsledkem bude více»

Facebook