23. 2. 2019

Vládou projednávaný věcný návrh nového stavebního zákona naplňuje do puntíku představu o tom, jaké je to řídit stát jako firmu. Premiér Babiš se při přípravě zákona vykašlal na úředníky a nechal ho sepsat Hospodářskou komoru ČR. Věcný záměr zákona tak neobsahuje žádné komplexní zjednodušení stavebního práva, ale pouze dílčí úpravy posilující pouze jednu stranu – investory a developery.

„Už způsob, jakým je nový stavební zákon připravován, celý proces naprosto sráží a dělá nedůvěryhodným. Není možné, aby takto významný zákon intenzivně ovlivňující práva všech občanů, psala jen jedna zájmová skupina,“ komentuje postup premiéra Babiše Petr Štěpánek, předseda Strany zelených.

Nový stavební zákon tak směřuje k oslabení práv všech ostatních aktérů v území kromě investorů a developerů. Krajům a obcím bude odebrána možnost zpřesňovat si záměry významných dopravních staveb ve svých územně plánovacích dokumentacích. Jejich trasy si bez jakéhokoliv projednávání mají projektovat sama ministerstva a výsledná řešení předkládat k povolení jako hotovu věc.

„Krajům, obcím a občanům tak nezbude jiná role, než v celém závěru procesu přípravy těchto záměrů pouze obstruovat jejich definitivní povolení. Takovýmto způsobem si vláda představuje zjednodušení výstavby v ČR,“ podotýká Magdalena Davis, 1. místopředsedkyně Zelených a specialistka na právo životního prostředí.

Strana zelených namítá vůči projednávanému věcnému záměru nového stavebního zákona 3 koncepční připomínky:

  1. Nově připravovaný nástroj, tzv. Územní rozvojový plán, fatálně popírá práva obcí a krajů na samosprávu. Dálnice, železniční koridory a obdobné projekty nelze plánovat od stolu ministerského úředníka. Tyto projekty musí být zpřesňovány na základě důkladného šetření v území, což zajistí jen mechanismus jejich zpřesňování v krajské a obecní územně plánovací dokumentaci.
  2. Přesun stavebních úřadů no nové úřednické struktury nikterak neřeší přebujelost byrokracie v českém stavebním právu. Namísto pročištění velkého množství dotčených orgánů je tento přesun zneužit pouze k posílení pozice stavebních úřadů. Ty by měly dle předloženého záměru svévolně určovat, která stanoviska budou akceptovat a která skončí v koši. Obyčejnému stavebníkovi se tak situace nijak nezjednodušuje, velcí developeři si naopak budou moci postup stavebního úřadu snadněji přizpůsobit svým potřebám.
  3. Nový stavební zákon nemohou psát developeři. Musí být výsledkem odborné práce týmu, který bude reprezentovat všechny relevantní aktéry – stavebníky, samosprávy, orgány hájící veřejné zájmy i veřejnost.

Detailně jsou uvedené body rozvedeny v příloze této zprávy a můžete si je stáhnout ZDE.