Vystudoval jsem matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Práci jsem však našel v neziskovém sektoru, kde jako programátor pracuji na projektech souvisejících s ověřováním totožnosti a správou domén. Současně dokončuji doktorské studium na UK, během kterého jsme se posunuli o kousek blíž k pochopení mechanismů vnímání bolesti. Jsem zastánce otevřeného softwaru. V pracovním i volném čase přispívám do projektů s otevřeným zdrojovým kódem.

Záhy po přistěhování do Jesenice jsem se začal zajímat o dění v obci. Nechtěl jsem používat Jesenici jen jako noclehárnu, chtěl jsem tu zakořenit. První krůčky jakožto místní aktivista jsem začal podnikat v roce 2013 a v tomtéž roce jsem se začal pravidelně účastnit zasedání zastupitelstva. V té době jsem se snažil upozorňovat na nalezené problémy na fóru na webových stránkách nebo přímo emailem obecní úřad. Změna nastala po volbách na konci roku 2014. Zaznamenal jsem úpadek informační úrovně Jesenického kurýra, který ani do té doby nebyl zvlášť na výši. Po několika stížnostech jsem byl pozván na jednání mediální komise, jejímž členem jsem se stal na konci roku 2015. V té době jsem převzal sestavování výpisů z jednání rady a později jsem k nim přidal i zápisy z jednání zastupitelstva.

Brzo poté jsem se na zasedáních zastupitelstva a mediální komise začal potkávat s Petrem Brožem. Protože jsme zjistili, že nás trápí podobné problémy týkající se informování veřejnosti o činnosti města, začali jsme koordinovat své kroky a mé poznatky o dění v obci se začaly jeho prostřednictvím objevovat na facebooku Zdiměřic. Naše spolupráce nakonec vyústila v založení místní organizace strany Zelených, jejíž stránky jsme společnými silami proměnili v alternativní informační platformu.

V současnosti jsem pravidelným účastníkem zasedání zastupitelstva. Z lavic určených veřejnosti se snažím činnost města otevřít veřejnosti a účastním se interpelací vedení města. Opakovaně upozorňuji na nedodržování harmonogramu jednání zastupitelstva a nedostupnost podkladů pro veřejnost. Naše vytrvalost nakonec sklízí úspěchy. Například neustálé dotazy na nečinnost města při řešení podnětů nahlášených občany v aplikaci Zmapujto vedly ke změnám v úřadu a nyní bychom se již měli jejich řešení postupně dočkat. Ač bydlíme v Jesenici u Pančáku, můžete mě potkat na většině akcí Okrašlovacího spolku Zdiměřice. Počátkem roku jsem také ve spolupráci s okrašlovacím spolkem a Mateřským centrem Pohádka pořádal deskohraní.

Do zastupitelstva kandiduji, protože chci otevřít rozhodování o životě v Jesenici veřejnosti. Chtěl bych využít zkušenosti a znalosti ze své profese pro nastavení nástrojů a postupů, které povedou k zefektivnění komunikace vedení města s veřejností. Za velký problém Jesenice, i bezpečnostní, považuji také dopravu. Naše město je sice v zajetí krajské a státní infrastruktury, nicméně postrádám systematický přístup k tranzitní i místní dopravě. Rád bych se zasadil o vyloučení tranzitní nákladní dopravy z Jesenice a zklidnění dopravy na nadměrně vytížených komunikacích. Trápí mě také dlouhodobě neřešené kapacitní problémy v základní a mateřských školách, kterými trpí kvalita vzdělávání našich dětí.

Přijďte mne tak první víkend v říjnu svým hlasem podpořit¹ a pomoci se do zastupitelstva dostat! 🙂

¹ Pokud se nás rozhodnete podpořit, budeme moc rádi, když budete hlasovat pro celou naší kandidátní listinu jejím označením. V takovém případě od Vás totiž dostaneme plný počet 21 hlasů. Volební systém u komunálních voleb umožňuje křížkovat preferované kandidát(k)y, což má za následek případné rozprostření hlasů mezi více subjektů a tím vlastně oslabení kandidátní listiny lidí, kteří jsou Vám nejvíce sympatičtí. Pokud byste se pro křížkování přeci jen ale rozhodli, využijte, prosím, všech 21 hlasů, které máte k dispozici. Pokud tak neučiníte a zakřížkujete například jen 10 preferovaných osobností a dále nebudete vědět koho, zbytek Vašeho hlasu (tedy 11 hlasů) propadne. V takovém případě je dobré zakřížkovat kandidátní listinu politické strany (např. nás Za zelenou Jesenici) a udělit několik preferenčních hlasů z jiných kandidátních listin. Tím pádem Vaše označená politická strana dostane počet hlasů po odečtení preferenčních hlasů, co zakroužkujete jinde (např. chci zakroužkovat 2 osoby na jiných kandidátních listinách, zakroužkovaná politická strana tak získá zbylých 19 hlasů).