S rodinou jsem se do Jesenice přistěhoval před necelými 4 roky z Prahy. Chtěli jsme bydlet v klidné lokalitě s dotekem přírody i nedaleko místa našeho zaměstnání. Proto jsme si vybrali Zdiměřice, do kterých jsme se záhy zamilovali. Krátce po nastěhování jsem se začal zajímat o dění v obci i o místní komunitní život. Brzy jsem zjistil, že veřejně dostupných informací o fungování naší obce příliš není. Na webu obce ani v Jesenickém kurýru se nepsalo o řadě kauz hýbající místním děním. Chyběl mi i prostor pro setkání s novými sousedy a sousedkami a tím příležitost, jak se s nimi poznat a do života obce lépe zapadnout. Rozhodl jsem se proto založit facebookovou stránku Zdiměřice a na té zveřejňovat zprávy o místním dění, které jsem získával v obecenstvu na zasedání místního zastupitelstva, z výpisů rad, i s rozhovory se sousedy. Z této stránky se záhy stala v podstatě virtuální náves Zdiměřic, kde máme možnost se vzájemně informovat o tom, co se kolem nás děje. Postupně se stránka přehoupla i do reálného světa, když jsem začal ve spolupráci se zdiměřickými sousedy a sousedkami organizovat sousedská setkání, fotbalové zápasy, i další akce umožňující nám se vzájemně poznat. Pozvolna jsme tak společně začali narušovat anonymitu našeho satelitu a vytvářet živoucí obec plnou dobrých sousedských vztahů. Na návrh některých občanů jsem se za tuto aktivitu stal z v roce 2017 jedním z laureátů Občana roku města Jesenice.

Vyjma zdiměřické stránky jsem stál i za založením místní organizace Strany zelených a Okrašlovacího spolku Zdiměřice, z. s. V obou sdruženích působím jako předseda. V profesním životě pracuji jako vědec. Věnuji se výzkumu sopečné činnosti na jiných tělesech Sluneční soustavy, převážně na Marsu. Zajímá mne, jak jednotlivé sopky vznikly i to, jak jejich vzhled ovlivňuje rozdílné prostředí – různá síla gravitace i hustota atmosféry.

Do zastupitelstva města Jesenice kandiduji, jelikož bych rád pomohl jesenickou radnici otevřít více nám, občanům, a tím umožnil zapojení místních do spolurozhodování o podobě naší obce. Dlouhodobě jsem totiž nespokojen, jak městský úřad neochotně informuje o řadě místních kauz i o aktuálně projednávaných problémech – ať už na webu obce či v Jesenickém kurýru – které se nás přitom bezprostředně dotýkají a ovlivňují kvalitu našeho života (vzpomeňte si například na neochotu občany Jesenice informovat o snaze regulovat hazard na území naší obce). Zpravidla se proto dozvíme o konkrétním záměru až v době jeho realizace. Tedy příliš pozdě, abychom měli možnost se s ním seznámit a případně navrhnout řešení, které bychom si jako místní skutečně přáli. Budu se proto zasazovat o častější setkávání s občany v jednotlivých lokalitách a tím poskytnutí místa pro diskusi nad zamýšlenými projekty. Rád bych také rozbil názorovou uzavřenost radničního periodika, Jesenického kurýra. Domnívám se, že pluralita názorů a kriticky věcná diskuse má na stránkách našeho městského periodika i webu města své místo. Otevřená diskuse o podobě našeho města je totiž prvním krokem, jak dosáhnout jeho přeměny v místo, kde se nám bude dobře žít. Častější setkávání s občany totiž umožní, aby ve městě vznikaly projekty, které si skutečně přejeme a aby se řešily drobné problémy, které nás v každodenním životě trápí.

Přijďte mne tak první víkend v říjnu svým hlasem podpořit¹ a pomoci se do zastupitelstva dostat! 🙂

¹ Pokud se nás rozhodnete podpořit, budeme moc rádi, když budete hlasovat pro celou naší kandidátní listinu jejím označením. V takovém případě od Vás totiž dostaneme plný počet 21 hlasů. Volební systém u komunálních voleb umožňuje křížkovat preferované kandidát(k)y, což má za následek případné rozprostření hlasů mezi více subjektů a tím vlastně oslabení kandidátní listiny lidí, kteří jsou Vám nejvíce sympatičtí. Pokud byste se pro křížkování přeci jen ale rozhodli, využijte, prosím, všech 21 hlasů, které máte k dispozici. Pokud tak neučiníte a zakřížkujete například jen 10 preferovaných osobností a dále nebudete vědět koho, zbytek Vašeho hlasu (tedy 11 hlasů) propadne. V takovém případě je dobré zakřížkovat kandidátní listinu politické strany (např. nás Za zelenou Jesenici) a udělit několik preferenčních hlasů z jiných kandidátních listin. Tím pádem Vaše označená politická strana dostane počet hlasů po odečtení preferenčních hlasů, co zakroužkujete jinde (např. chci zakroužkovat 2 osoby na jiných kandidátních listinách, zakroužkovaná politická strana tak získá zbylých 19 hlasů).