Kategorie: Zasedání rady obce

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 13. 3. 2019

18. 3. 2019  |  Přítomni byli všichni z vedení města a všichni radní. V úvodu proběhla kontrola plnění usnesení z minulých zasedání.Prvním projednávaným bodem schváleného programu bylo vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky v rámci stavby Nové základní školy ve Zdiměřicích. Jedná se o zajištění služeb koordinátora bezpečnosti a zdraví na staveništi Nové základní školy ve více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 7. 3. 2019

11. 3. 2019  |  Přítomni byli všichni radní, omluven byl místostarosta Kuruc.Na programu bylo 18.bodů. 6-0-0 Prvním bodem byla opět kontrola přijatých usnesení z minulých rad.Zhotovitel akce přístřešku u školy požádal o posunutí termínu realizace na 20. 5. kvůli nedostatku typu dlažby na trhu. Rada nesouhlasí se změnou termínu v návrhu dodatku a doporučuje více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 21. 2. 2019

24. 2. 2019  |  Přítomni byli starosta, místostarostka a místostarosta, z radních byl omluven radní Koblasa. Přítomna byla také paní tajemnice. Schůze rady měla na programu více jak 25 bodů, program byl schválen všemi přítomnými. 6-0-0 Na začátku proběhla kontrola usnesení rady od počátku volebního období. Jde o nový proces, kdy na začátku každého více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 31. 1. 2019

15. 2. 2019  |  Na programu schůze rady bylo celkem 17 bodů. Přítomni byli starosta, místostarostka a místostarosta a z radních byl omluven Ing. Lang. Hned na úvod představil pan starosta novou tajemnici, paní Mgr. Hanu Haubertovou, která byla vybrána na základě výběrového řízení ze 4 uchazečů. Ještě před vlastní schůzí se uskutečnilo setkání více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 23. 1. 2019

29. 1. 2019  |  Na 4.letošním zasedání měla rada na programu celkem 9 bodů. Přítomni byli starosta, místostarosta a z radních se omluvila paní Karasová. Paní místostarostka přišla v průběhu jednání. 5-0-0 Prvním bodem byl výmaz zástavního práva na základě plánovací smlouvy z roku 2013 při intenzifikaci ČOV Zdiměřic. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výmaz zástavního více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 17. 1. 2019

23. 1. 2019  |  Na svém 3. zasedání v letošním roce měla rada na programu celkem 17 bodů. Na jednání byli přítomni starosta, místostarostka a místostarosta. Z radních byl nepřítomen radní Lang a radní Vidímová dorazila se zpožděním. První bod se týkal žádosti o odkup pozemku v katastru Osnice, jehož záměr byl řádně vyvěšen více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 10. 1. 2019

16. 1. 2019  |  Na svém 2. letošním zasedání jsme měli na programu celkem 17 bodů. Jednání se zúčastnili kromě starosty a obou místostarostů 3 radní. Radní Lang byl omluven. Prvním bodem jednání bylo schválení smlouvy o dílo s vysoutěženým zhotovitelem nového územního plánu Jesenice, Atelierem T-plan, s.r.o. za nabídkovou cenu 1786000. Na zadání územního plánu více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 3. 1. 2019

9. 1. 2019  |  Na svém prvním jednání v letošním roce měla rada na programu celkem 4 body. Prvním bodem rada projednala a schválila Smlouvu o náhradě za užívání silnice III/0033, která je ve vlastnictví kraje. V měsících duben/květen 2019 v souvislosti se stavbou dešťové kanalizace a plynovodního řadu pro plánovanou novou základní školu více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 13.12.2018 a 20.12.2018

2. 1. 2019  |  Ve čtvrtek 13.12. měla rada na programu pouze 9 bodů, z nichž nejdůležitějším bylo projednání kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení na akci „Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice“. Rada doporučila nadcházejícímu zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2018 ke schválení znění kompletní zadávací dokumentace, složení hodnotící komise více»

Zápisky ze zasedání rady města Jesenice z listopadu 2018

23. 12. 2018  |  Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo. Školství  * Uzavřela dodatek smlouvy na projekt mateřské školy v Horních Jirčanech se společností Hexaplan [653]. * Uzavřela smlouvu více»

Facebook