30. 9. 2018

Společně s komunálními volbami proběhnou 5. a 6. října 2018 i volby do části Senátu ČR. Volit budeme i my v našem senátním obvodu 41, pod který Jesenice spadá. Jelikož Strana zelených nevyslala do tohoto klání vlastního kandidáta/kandidátku, rozhodli jsme se vyjádřit naší podporu pirátskému kandidátovi Petru Chalušovi. Kandidátovi, se kterým nás pojí v řadě věcí podobný pohled na svět a fungování naší společnosti.

Petr Chaluš působí od roku 2014 jako rodič, dobrovolník a předseda organizace Fórum Rodičů, která podporuje rodiče v jejich komunikaci se školami a celkově hlas rodičů ve vzdělávání na úrovni škol i na národní úrovni. Podporuje zapojení rodičů do rozhodování o tom, jak školy vypadají, sdružování rodičů při školách a činnost školských rad. Spolupracuje s Evropskou asociací rodičů. Sám je členem školské rady. Věnuje se tématu školských rad v rámci doktorského studia na Masarykové univerzitě. Vystupuje k tématu na seminářích a konferencích. Angažuje v dalších aktivitách, kde podporuje inovativní proudy v českém vzdělávání. Usiloval o úpravy legislativy v oblasti státních maturit, centralizovaných přijímacích testů na střední školy a povinnosti předškolního vzdělávání tak, aby byly utlumeny negativní dopady těchto politik.

Petr Chaluš zavítá 1. října v rámci předvolební kampaně k nám do Jesenice. Od 15.00 do 17.00 se s ním i námi budete moci setkat na prostranství před kaplí sv. Prokopa.

Těšíme se tak s vámi na viděnou a držíme Petrovi palce, aby v senátních volbách uspěl!

Mgr. Petr Brož, Ph.D.
předseda jesenických Zelených