V mládí jsem hodně cestovala s rodiči, nejprve jsme žili v Řecku, jehož hlavní město Athény je také mým rodištěm. Až do dvanácti let jsem vyrůstala v australském Sydney, svůj čas jsem povětšinou trávila na surfu ve vlnách a australština se stala mým druhým rodným jazykem. Po návratu bylo proto pro mě přirozenou volbou studium jazyků. Po tříletém studiu v Moskvě v době perestrojky, kde jsem zažila prázdné obchody, lístky na chleba a máslo, ale i překvapivou otevřenost ve srovnání s tehdejším Československem, jsem nakonec dokončila magisterské studium anglistiky a amerikanistiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a o pár let později i druhý obor rusistiky a východoslovanských studií na stejné fakultě. Dosud pracuji jako překladatelka anglického a ruského jazyka a mám to velké štěstí, že moje práce mě stále nesmírně baví a naplňuje.

V Jesenici žijeme s manželem, dcerou, border kolií Angie a britskou kočičkou Nelly již devátým rokem. Rozhodli jsme se opustit nedaleké Modřany a postavit si domeček ve Zdiměřicích, abychom byli blíže rodině, která se už v Jesenici zabydlela. Dcera ve zdejší základní škole absolvovala druhý stupeň, takže jsem si jako matka užívala každodenní jízdu autem do školy a zpět, na kroužky, k lékařům, na nákupy apod. Postupně jsem si stále více uvědomovala, kolik toho v Jesenici a jejích částech chybí a kolik je zapotřebí ještě vybudovat. Jelikož pracuji z domova, Jesenice ani Zdiměřice pro mě nikdy nebyly jen noclehárnou, ale místem, kde jsem konečně zapustila kořeny, kde chci pracovat, kde chci prožít klidný život a kde chci společně se sousedy zvelebovat naše město. Jelikož nic se nikdy neudělá samo, rozhodla jsem se takříkajíc přiložit ruku k dílu a společně s podobně smýšlejícími sousedy založit spolek, s jehož členy a členkami se snažíme vlastními silami okrašlovat nejen vzhled našeho města, ale především budovat sousedské vztahy. Za bezmála devět let života v Jesenici jsem byla svědkem značného pokroku v rozvoji infrastruktury i služeb obyvatelům, především v poslední době, ale stále je co zlepšovat. Nikdy si nekladu přehnané cíle, protože si myslím, že i z malých věcí se rodí velké věci a že ani malá vítězství nejsou bezvýznamná. A pokud by se podařilo naše město zvelebovat krůček po krůčku, společnými silami a ke spokojenosti všech, bylo by to malé, ale významné vítězství – pro nás všechny.

Přijďte nás tak první víkend v říjnu svým hlasem podpořit¹! 🙂

¹ Pokud se nás rozhodnete podpořit, budeme moc rádi, když budete hlasovat pro celou naší kandidátní listinu jejím označením. V takovém případě od Vás totiž dostaneme plný počet 21 hlasů. Volební systém u komunálních voleb umožňuje křížkovat preferované kandidát(k)y, což má za následek případné rozprostření hlasů mezi více subjektů a tím vlastně oslabení kandidátní listiny lidí, kteří jsou Vám nejvíce sympatičtí. Pokud byste se pro křížkování přeci jen ale rozhodli, využijte, prosím, všech 21 hlasů, které máte k dispozici. Pokud tak neučiníte a zakřížkujete například jen 10 preferovaných osobností a dále nebudete vědět koho, zbytek Vašeho hlasu (tedy 11 hlasů) propadne. V takovém případě je dobré zakřížkovat kandidátní listinu politické strany (např. nás Za zelenou Jesenici) a udělit několik preferenčních hlasů z jiných kandidátních listin. Tím pádem Vaše označená politická strana dostane počet hlasů po odečtení preferenčních hlasů, co zakroužkujete jinde (např. chci zakroužkovat 2 osoby na jiných kandidátních listinách, zakroužkovaná politická strana tak získá zbylých 19 hlasů).