Jako dítě jsme poznala jak krásu venkova, tak pražský ruch. Na Hanspaulce v Praze 6 jsme se narodila, na Gymnáziu Jana Keplera nedaleko Hradčanského náměstí jsem vystudovala a do staré vodárenské věže na pražskou Letnou jsem chodila za partou ochránců přírody. S těmi jsem od 14 let trávila téměř každý víkend v přírodě mimo Prahu. Čistili jsme potoky, obnovovali zámecký park, kosili louky ve skansenu, toulali se po horách, poznávali lidi kolem sebe, českou přírodu, krajinu a její zákonitosti. Měla jsme to štěstí, že jsem mohla navštěvovat a trávit čas na dvou venkovských staveních na Rakovnicku a zažít běžný život na malé vesnici. Příroda a vztahy mezi lidmi mimo Prahu mne učarovaly již v mládí. To byl důvod, proč jsem neváhala a při hledání místa pro život zvolila Jesenici. Nikdy jsem nelitovala, přestože od doby, kdy jsme se v roce 2002, před 16 lety nastěhovaly, se Jesenice stala městem a počet jejích obyvatel se zdvojnásobil.

Můj první silný osobní zážitek v Jesenici byl spojen s místním porybným a velkou vodou roce 2002, kdy nám v první řadě domů Za Rybníkem dosahovala hladina vody na louce až k domům. Proto do dnes připomínám, že je třeba v Jesenici plánovat město citlivě ke krajině a učit se ze zkušeností, které místní znají. První místní územní plán byl učiněn tak, aby vznikly pozemky pro velký rozvoj Jesenice a to bez řádných podkladů o území a především bez diskuse s místními obyvateli, jak by obec po svém zvětšení měla fungovat a co by si přáli, aby jim rozvoj přinesl jako cenu za to, že se stanou domovem pro příchozí a budou se muset vyrovnat se změnami, které to přinese. Nebylo jasně řečeno, že neoddiskutovatelným přínosem umožnění stavebního boomu v Jesenici by bývalo mělo být zajištění nezbytné dostatečné kapacity, šíře a kvality služeb ze všech oblastí života potřebné pro zvětšující se obec.

Při územním plánování byl naprosto nedostatečně zohledněn nárůstu počtu obyvatel a plánování pozemků pro vybudování nových kapacity mateřských a základních škol a další infrastruktury. To, že Jesenice v průběhu naplňování územního plánu dosáhne parametrů města, bylo z podkladů předem jasné. Přesto nedošlo k naplánování dostatečných územních kapacit pro služby, které bude muset budoucí město být schopno poskytovat obyvatelům Jesenice i okolních obcí. Pozemky nebyly plánovány ani pro možnou budoucí snahu o přenesení státních agend a zřízení úřadu s rozšířenou působností do Jesenice, aby si obyvatelé Jesenice mohly vyřídit běžné agendy přímo v Jesenici místo na úřadovně městského úřadu Černošice v Praze.

Mým druhým silným občanským zážitkem bylo prosazení připomínek ke stavbě pražského okruhu a vesteckého přivaděče. Díky tomu, že se tehdejší vedení obce snažilo umožnit u obcí developovaného projektu postavit silnici a parkoviště k bytovým domům v zeleni a ÚSES, poprvé jsem kandidovala do místního zastupitelstva. Jelikož takových nekalostí bylo více na různých místech obce, rozhodla se po jednom zastupitelstvu ad hoc parta nezávislých osob jednat a do měsíce si zajistit podpisy na volební petici a společně kandidovat. Ve volbách jsme uspěli a měli možnost postupně jednotlivé problémy řešit, zařídit, aby silnice a parkoviště vznikly v jiné kratší trase a na jiných pozemcích. Na místě, kde měla být silnice a parkoviště jsou dnes stromy, louka a pěší stezka v sousedství dětského hřiště Za Rybníkem. S pražským okruhem a vesteckým přivaděčem to byl nejen pro nás, ale pro všechny další vedení obce dlouhý boj, ale byly získány odhlučňovací stěny, okruh byl na více místech veden hlouběji zářezem v krajině a jen tam, kde to nešlo řešit jinak, byl veden na navážce. Přestože boj proti vysoké hlukové zátěži podíl pražského okruhu byl veden ještě dlouhá léta, než jej pohřbila změna legislativy ze strany státu, je třeba jej stále připomínat. Jedinou podmínkou tohoto, aby se investor staveb s Jesenicí vůbec kdy začal na téma úprav projektu jednat, bylo doručení novým zastupitelstvem Jesenice schválených připomínek v zákonném termínu, a to těsně po ustavujícím jednání zastupitelstva.

Dnes se řeší další stavby – dálnice D3 a znovu se z vůle kraje vrací do hry Vestecká spojka. Ti, co se o věc zajímají, vědí, že bylo třeba schválit zastupitelstvem opět jasné zamítavé stanovisko Jesenice k oběma stavbám proto, aby byl investor vůbec oprávněn, pokud by v budoucnu došlo z jakéhokoli důvodu k výstavbě obou staveb, investovat v Jesenici z veřejných finančních prostředků kompenzační opatření pro zmenšení dopadu staveb. Tento boj bude ještě dlouhý. Aby z něj jeseničtí obyvatelé a jesenická krajina vyšli s co nejmenšími šrámy, je třeba nepolevovat a být ostražití.

Neméně důležité je tlačit na to, aby bylo komplexně změněno dopravní řešení a návaznost dopravních tras soukromé a hromadné dopravy v okolí hl. m. Prahy. Vznikem nových dopravních tepen jakou je pražský okruh, za současného bouřlivého rozvoje území ztratily některé komunikace svůj význam a další jej nabyly, ale nejsou na to připravené. Vůbec nikdo není zatím v okolí Prahy připraven na kombinovanou dopravu pro 21. století (promyšlená síť stezek pro kola vozíky a parkovací domy pro ně s návazností na terminály na rozhraní Prahy). Zatím oba sousedící kraje řeší pražský problém, jak odvézt dopravu z Prahy. Zatímco častější otázkou nás Středočechů je, jak se dostat udržitelně do Prahy či alespoň na její okraj.

Mým třetím silným lidským zážitkem týkajícím se Jesenice z posledního roku bylo velmi zdlouhavé přesvědčování zastupitelstva o nevhodnosti rozhodnutí vyhradit ve městě Jesenice několik míst, kde by byl povolen provoz heren provozujících výherní hrací automaty. Tvrzení, které mi nepřijde správné je, že příjem z darů povinně odváděných z výtěžku z hazardních her na dobré účely, tj. pro sport, školu apod., je dobrým řešením financování těchto záležitostí, na které plynou do obcí regulérní daňové příjmy od každého z nás. Nikdy bych nechtěla podobným myšlenkám učit své děti, že něco špatného, když učiní něco málo dobrého, je vlastně dobré a neškodné. Sociální a společenské dopady hazardních her pro široké okolí osob závislých na hraní jsou násobně větší a finálně tyto osoby poté, co svou situaci nezvládnou či jejich blízcí, končí v síti sociálních služeb, na kterých by mělo participovat i město. Nic na tom nemění ani dostupné informace o tom, že stále více hráčů se přesouvá na internet. Takoví lidé vždy budou a jim a jejich okolí je třeba nejen pomoci, ale především takové potřebě smysluplně a komunitně předcházet. Jsem ráda, že hlas nás běžných obyvatel byl na zastupitelstvu slyšet, neunavil se a nakonec byl konečně vyslyšen a město zamýšlenou veřejnou vyhlášku umožňující vznik míst pro podnikání v oblasti hazardních her na katastru města v připraveném znění neschválilo.

Možná se ve svém životě pouštím někdy do předem nesnadných bitev, můj cíl žít v zeleném městečku, kde je o krajinu i lidi dobře postaráno, je vzdálený, ale hledím na něj s perspektivou 20 let a neustále plánuji cestu k němu. Spřádám sny a vize, nutím lidi kolem sebe diskutovat o tom, co je pro ně důležité, a podporuji je v plánování postupných kroků, povzbuzuji a nenechávám je ztratit z očí jejich cíl. Pomáhám lidem dostat ze sebe to nejlepší. Rizika a překážky jsou velké jen, pokud je neočekáváte. Tento přístup je pro mne důležitý jak v profesním, tak v osobním životě.

V profesním životě se věnuji práci na téměř sousedním úřadu na tzv. malé městské části Prahy. Připravuji a koordinuji projekty EU a získávání dotací, postupně jsme zabrousila i do oblasti sociální a od roku 2017 navíc pracuji v oblasti školství.

Jsem vdaná matka dvou postupně dospívajících dětí, které se aktivně věnují sportu. S rodinou žijeme v Jesenici, v lokalitě Za Rybníkem, a mnozí z vás mne mohli v minulosti poznat jako jednu ze zakladatelek Mateřského centra Pohádka nebo jako nezávislou zastupitelku za TOP 09 v období 2010-2014. Ohledně politické příslušnosti jsem před několika lety poprvé zakotvila v politické straně mému srdci nejbližší – Liberálně ekologické straně (zkráceně LES).

Co mi v Jesenici chybí, je skutečná úcta k místu, kde jsme se všichni rozhodli žít, a svázání s moudrostí místních obyvatel, kterým ji předali jejich předci, kteří zde žili dávno před námi. O území se nejvíce dozvíte právě setkáváním s takovými lidmi a spoluprací s nimi.

Kandiduji proto, že věřím, že cesty jsou dlouhé a náročné, ale vydáte-li se po nich a nevzdáte-li se, dovedou vás k cíli. Jsem tu s vámi již 16 let, věřím v otevřené informace, spolupráci s obyvateli, dodržování pravidel, dávání možností, zdravý rozum a udržitelnost pro nás i naše děti.

Přijďte mne tak první víkend v říjnu svým hlasem podpořit¹ a pomoci se do zastupitelstva dostat! 🙂

¹ Pokud se nás rozhodnete podpořit, budeme moc rádi, když budete hlasovat pro celou naší kandidátní listinu jejím označením. V takovém případě od Vás totiž dostaneme plný počet 21 hlasů. Volební systém u komunálních voleb umožňuje křížkovat preferované kandidát(k)y, což má za následek případné rozprostření hlasů mezi více subjektů a tím vlastně oslabení kandidátní listiny lidí, kteří jsou Vám nejvíce sympatičtí. Pokud byste se pro křížkování přeci jen ale rozhodli, využijte, prosím, všech 21 hlasů, které máte k dispozici. Pokud tak neučiníte a zakřížkujete například jen 10 preferovaných osobností a dále nebudete vědět koho, zbytek Vašeho hlasu (tedy 11 hlasů) propadne. V takovém případě je dobré zakřížkovat kandidátní listinu politické strany (např. nás Za zelenou Jesenici) a udělit několik preferenčních hlasů z jiných kandidátních listin. Tím pádem Vaše označená politická strana dostane počet hlasů po odečtení preferenčních hlasů, co zakroužkujete jinde (např. chci zakroužkovat 2 osoby na jiných kandidátních listinách, zakroužkovaná politická strana tak získá zbylých 19 hlasů).