5. a 6. října 2018 proběhnou na území České republiky komunální volby, ve kterých budeme volit nové složení obecních zastupitelstev. Nejinak tomu bude i u nás v Jesenici, kde se budeme o vaší přízeň ucházet i my, jeseničtí Zelení. Rádi bychom vyslali naše reprezentanty do zastupitelstva, abychom měli větší možnost ovlivňovat fungování naší obce i prosazovat náš program, než máme z řad obecenstva, odkud jsme se doteď za vaše zájmy bili.

Naší kandidátní listinu najdete ve volebních obálkách pod názvem Za zelenou Jesenici a níže nabízíme seznam našich kandidátek a kandidátů.

 1. Ing. Jana Vidímová (54 let, Jesenice, podnikatelka a místní kronikářka, Zelení)
 2. Mgr. Vlastimil Zíma (32 let, Jesenice,  programátor, Zelení)
 3. Ing. Šárka Fruncová Vlčková (45 let, Jesenice, vedoucí úřednice územně samosprávného celku, školství, projekty a dotace EU, LES)
 4. Roman Čelikovský (25 let, Osnice-Kocanda, pracovník technických služeb, místní aktivista, bez pol. příslušnosti)
 5. Mgr. Petr Brož, Ph.D. (34 let, Zdiměřice, vědec-mimozemský vulkanolog, místní aktivista, Zelení)
 6. Pavla Habrdová (39 let, Zdiměřice, asistentka lékaře, bez pol. příslušnosti)
 7. Václav Vidím (24 let, Jesenice, student filosofie UK, Zelení)
 8. Ing. Stanislav Hrabal (70 let, Zdiměřice, důchodce, Zelení)
 9. MUDr. Tereza Brožová (34 let, Zdiměřice, dětská lékařka, bez pol. příslušnosti)
 10. Mgr. Renáta Palová (49 let, Zdiměřice, překladatelka, bez pol. příslušnosti)
 11. Michal Dufek (35 let, Osnince, profesionální boxer, bez pol. příslušnosti)
 12. David Mařák (24 let, Jesenice, student vodního hospodářství ČZU, bez pol. příslušnosti)
 13. Mgr. Lucie Zímová (33 let, Jesenice, vědecká pracovnice, bez pol. příslušnosti)
 14. David Pavel (21 let, Jesenice, grafik, bez pol. příslušnosti)
 15. Jaroslav Pfeifer (26 let, Jesenice, servisní technik, bez pol. příslušnosti)
 16. Lucie Žižková (47 let, Osnice-Kocanda, účetní, bez pol. příslušnosti)
 17. Bc. Andrea Zborníková (24 let, Jesenice, studentka kulturních dějin a východoevropských studií UK, bez pol. příslušnosti)
 18. Romana Vernerová (42 let, Zdiměřice, učitelka v mateřské škole, bez pol. příslušnosti)
 19. Patrik Novotný (19 let, Jesenice, student, bez politické příslušnosti)
 20. Bc. Karel Budík (31 let, Zdiměřice, brand manager, bez. pol. příslušnosti)
 21. Bc. Jana Milec (38 let, Zdiměřice, obchodní zástupce, bez pol. příslušnosti)

Pokud se rozhodnete nás podpořit, budeme moc rádi, když budete hlasovat pro celou naší kandidátní listinu jejím označením. V takovém případě od Vás totiž dostaneme plný počet 21 hlasů. Volební systém u komunálních voleb umožňuje křížkovat preferované kandidát(k)y, což má za následek případné rozprostření hlasů mezi více subjektů a tím vlastně oslabení kandidátní listiny lidí, kteří jsou Vám nejvíce sympatičtí. Pokud byste se pro křížkování přeci jen ale rozhodli, využijte, prosím, všech 21 hlasů, které máte k dispozici. Pokud tak neučiníte a zakřížkujete například jen 10 preferovaných osobností a dále nebudete vědět koho, zbytek Vašeho hlasu (tedy 11 hlasů) propadne. V takovém případě je dobré zakřížkovat kandidátní listinu politické strany (např. nás Za zelenou Jesenici) a udělit několik preferenčních hlasů z jiných kandidátních listin. Tím pádem Vaše označená politická strana dostane počet hlasů po odečtení preferenčních hlasů, co zakroužkujete jinde (např. chci zakroužkovat 2 osoby na jiných kandidátních listinách, zakroužkovaná politická strana tak získá zbylých 19 hlasů).

Podpořit nás také můžete v naší předvolební kampani osobně či finančně posláním daru. Za veškerou pomoc budeme rádi. Jeseničtí Zelení totiž  fungují bez podpory lobbistických skupin i bez státních příspěvků. Naše činnost je tak závislá na vás, našich podporovatelích a sympatizantech. Budeme tak moc rádi, pokud se rozhodnete naše aktivity finančně podpořit a tím nám pomůžete se do zastupitelstva Jesenice dostat.

Pojďme společně zlepšit fungování našeho města!

Petr Brož